ЕДИН, КОЙТО ОТКРИВА ТАЙНИ

Когато чуем за книгата Откровение, на първо място винаги излизат картини на страшни зверове, язви, страшни природни катаклизми, преследване на верните Божии последователи. Но истината е, че тези неща не са на първо място. Да, тях ги има, те присъстват в цялата тази книга, но всъщност в центърът й е издигнат Исус Христос. Той е главната действаща личност. И Неговата първа характеристика намираме още в първия стих на тази книга.

Откровение

„Откровението от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати и го разкри чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,” (Откровение 1:1)

Гръцката дума, използвана като заглавие на тази книга е: „Αποκάλυψη” (апокалипси). В превод тя означава: „разкриване или откриване на нещо, което преди това е било скрито”. Още от първите думи на стиха, ние разбираме Кой е този, Който открива тайните. „Откровение от Исус Христос, което му даде Бог…а Христос го изпрати и го разкри чрез ангела Си на Своя слуга Йоан”. Исус открива на Своя служител, на Своя любим ученик, Йоан, онова, което ще стане в бъдещето, за да може всеки, който чете или слуша това послание, да бъде подготвен.

Бог, Който открива тайни

Бог не се появява в това си качество единствено и само в Новия завет. За тази негова характеристика, ние четем в една паралелна книга от Стария завет, чиито цитати можем да намерим най-много в книгата Откровение. Става дума за старозаветната книга „Даниил”. В Даниил 2:27,28 ст. четем: „В отговор Даниил каза на царя: Тайната, която царят изисква, не могат да разкрият на царя нито мъдреци, нито вражари, нито врачове, нито астролози. Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той разкрива на цар Навуходоносор онова което има да стане в последните дни…”.

Тук виждаме почти същия изказ, като първия стих от книгата Откровение. Бог е единственият, Който може да разкрие тайните на бъдещето. Това ни показва, че щом знае края от началото, Той е и единствения, който стои на кормилото и държи под контрол всичко.

Някой може да попита: „Защо ми е да знам бъдещето?”

Било вече късно вечерта, когато бащата минал покрай стаята на малкият си син. Тя все още светела. От нея се разнасял развълнуваният детски глас на малкото момче: „Ех, ако знаехте това, което аз знам!”. Бащата влязал в стаята на детето и попитал: „Какво става? Защо повтаряш все едно и също? Късно е вече, трябва да спиш!” Малкото момче, със същия развълнуван тон на гласа заявило: „Четях си книжката. Героят ми изпадна в много лоша ситуация. Нямах търпение да разбера дали той ще победи и какво ще стане с него и затова отидох и прочетох края на историята. И сега, когато чета как злите като че ли надделяват над добрия, аз казвам: „О, да знаехте това, което аз знам!”.

Ако ние четем книгата Откровение само повърхностно, ако се фокусираме единствено над зверовете, язвите, страшните природни катаклизми, представени ни в тази книга, ние бихме се отчаяли, бихме изпаднали дори в ужас. Но целата на Исус, Който разкрива тайни, е да разкрие онова, което ще се случи в края на времето. Разкрива ни края от началото. Да, пред нас предстоят трудни времена, и Бог е честен с нас, но в тази книга, Той ни разкрива и победата над злото. Разкрива ни че въпреки всички катаклизми, които ще се случат, Неговият народ, тези, които Го обичат и са Му верни, ще бъдат под особената Божия защита. Разкрива ни наградата на верните, на тези, които устоят докрай. А тя е вечен живот в една обновена планета, на която няма да има вече и следа от грях, смърт, болести, страдания. И каквото и да срещнем по нашия път към небето, пред каквато и трудност да се изправим, дори и да изглежда, че злото ще надделее над доброто, ние с вяра можем да кажем: „Ех, да знаехте това, което ние знаем!”. А ние знам, че в края, доброто ще възтържествува. Бог ще бъде победителят. А го знаем, защото Исус ни е открил това чрез тази книга.

Откровение за Исус Христос

„Откровението от Исус Христос,…” (Откровение 1:1)

Въпреки, че се казва, че това е Откровение от Исус, цялата книга е едно откровение за самият Исус. Кой е Той? Какъв е Неговият характер? Можем ли да Му вярваме? Какво е направил и прави Той за нас?

Това също не е нова характеристика. Това е била целта на Бога още в началото. След като Адам и Ева паднали в грях, сатана започнал да представя Бога в светлина, която е невярна. Той се опитвал да Го злепостави, представяйки Го като един суров и несправедлив тиранин, Който се взира в човека, само, за да забележи някоя негова слабост или грешка и после да стовари Своите най-тежки наказания върху него. Но точно затова дошъл Исус на земята, да разкрие характерът на Бога, такъв, какъвто е. Да разкрие истинското Негово намерение спрямо човека, а то е: „Защото Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, за да не загине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е изпратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.” (Йоан 3:16,17). Попитан от Пилат дали е цар, Исус отговаря: „Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.” (Йоан 18:37). Затова дошъл Той на нашата планета, за да разкрие истината за характера на Бога пред света.

Но също така Той разкрива Себе Си и на грешните, загиващи в греха души, за да им подари спасение. Апостол Павел казва за себе си: „А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат, благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, от същия час не се допитах до плът и кръв,” (Галатяни 1:15,16). Павел, гонителят на християните, най-големият изверг, според неговите думи, казва, че Бог е благоволил да му разкрие Исус. И когато Той му се явил на пътя за Дамаск, той станал най-ревностния християнин, който занесъл вестта на Евангелието сред езичниците.

Бог същият вчера, днес и завинаги

Бог и днес е същият. Той не се променя. Изпраща Своето благословение над тези, до които посланието на книгата Откровение достигне: „Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.” (Откровение 1:3). Според пророческите думи, един ден ще бъдем изправени пред решението да изберем дали да служим на Бога или на звяра, под страх от смъртно наказание. Исус ни разкрива бъдещето. Разкрива ни Кой е и какво прави за нас, за да можем и ние да вземем своето решение, да застанем вярно на Негова страна, независимо от последствията.

Ние сме блажени, защото чрез тази книга Бог, чрез Исус Христос ни разкрива тайните на бъдещето. Разкрива ни че злото няма да властва вечно и че накрая, Исус ще бъде победителят, а всички, които се доверяват на Него и Го следват, където и да отиде, ще живеят вечно на една обновена планета. И най-важното, разкрива ни, че каквото и да се случи, Той е винаги с нас. Той държи контрола на събитията и ние сме под постоянното Му покровителство.

Читателю, ще се вслушаш ли в думите на тази пророческа книга? Бог ти обещава, че ако го направиш, ще бъдеш блажен.