ЕДИН ЛИЧЕН БОГ

“Аз съм Господ, и няма друг; Няма бог освен Мене; Аз те описах, ако и да Ме не познаваш”
Исая 45:5 

Живият Бог е достоен за нашето хваление и преклонение, като Създател на света и Творец на човека. Трябва да славим Бога, че когато ни е създавал в тайнството Си, очите Му са видяли нашето естество, и в Неговата книга са записани всички части на устройството ни, преди още да се е появил някой от нас (човеците). Той вдъхна в ноздрите ни жизнено дихание. Неговото вдъхновение ни даде разум и интелект.