ЕДИН НАРОД ПО ДУХ

“А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.”
Ефесяни 3:20‭-‬21 

Нека никой не си мисли, че не се нуждае от удар на чука и острието на длетото. Няма човек или народ, които да са съвършени в навик и мисли. Трябва да се учим един от друг. Затова Бог иска различните народи да се смесят в един народ, да бъдат единни в мисли и цел. Тогава ще се види на дело единството, което е в Христа.