ЕДИН НУЖДАЕЩ СЕ СВЯТ

„Затова правосъдието е далеч от нас. И правдата не стига до нас; чакаме светлина, а ето тъмнина; сияние, а ходим в мрак“ (Ис. 59:9).

Мнозина са онези, които четат Писанията, но не разбират истинското им значение. По цял свят мъже и жени гледат с желание към Небето. Молитви, сълзи, прошения се издигат от души, които копнеят за светлина, за благодат, за Светия Дух. Мнозина са на границата на Царството, като чакат единствено да бъдат поканени вътре.

Навсякъде има сърца, които викат за нещо, което не притежават. Те копнеят за сила, която ще им даде власт над греха; сила, която ще ги освободи от веригите на злото; сила, която ще им даде здраве, живот, мир. Мнозина, които веднъж са познали силата на Божието Слово, са живели там, където е нямало никакво познание за Бога, и са копнеели за Божественото присъствие.

Днес светът се нуждае от онова, от което се е нуждаел и преди деветнадесет столетия – откровение на Христос. Нужна е сериозна дейност по реформиране, и само чрез Христовата благодат работата по възстановяването на физическото, умственото и духовното ни естество ще може да бъде осъществена.

Само Христовият подход ще даде истински успех в достигането на хората. Спасителят се сля с човеците като Един, Който им желае доброто. Той изрази пред тях състраданието Си, служеше на нуждите им и спечели доверието им. После ги покани: „Следвайте Ме!”.

Нужно е да се сближаваме с хората чрез лично усилие. Трябва да плачем с онези, които плачат, да празнуваме с онези, които се радват. Придружена от силата на убеждението, силата на молитвата, силата на Божията любов – тази дейност няма да бъде безплодна.

Небесните разумни същества очакват сътрудничеството с човешките инструменти, за да могат да разкрият пред света какво могат човеците да постигнат чрез съюз с Божествения и какво може да бъде сторено за спасението на души, които са на крачка от смъртта. Неограничена е ползата от онзи, който, като отстранява себелюбието, прави място за действието на Светия Дух в сърцето си и живее живот, изцяло отдаден на Бога.