Проповедник разказва за разговор, който имал със свой познат, притежател на частен самолет. Той често излитал и се приземявал със своя малък самолет на международното летище в Торонто. Моят приятел попитал пилота дали среща проблеми на летището, тъй като самолетът му е много малък в сравнение с огромните реактивни самолети. Той отговорил: „Самолетът ми е малък, но аз имам същите права, същите привилегии и същия достъп до това летище както всеки друг – дори като на пилотите на турбореактивни пътнически самолети!”

Проповедникът направи следното духовно приложение: „Същото е и с молитвата, с достъпа на вярващия до трона на благодатта. Без значение кои сме или колко сме малки в сравнение с другите или колко е ниско нашето положение в живота, не стоим в сянка спрямо никого. На никого не се дава предимство.”

В този свят, в който се дава предпочитание на богатия, известния и влиятелния, е насърчително да знаем, че всяко Божие дете има еднакъв достъп до Отца в небето. Псалмопевецът казва: „Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го призовават” (Псалом 145:18).

С тази увереност ние можем да „пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта” в молитва, като знаем, че нашият любящ Бог никога няма да ни отпрати.

 

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“ Евреи 4:16

 

МОЛИТВАТА Е ОТВОРЕНА ЛИНИЯ КЪМ НЕБЕТО.