ЕДНА ПОРАЗИТЕЛНА ИСТИНА

В Христос Божеството завинаги станало човешко същество. Нашето човешко естество е постоянна, вечна действителност за Него. Обаче, макар да приел върху Себе Си нашето човешко естество, Той не престанал да бъде Бог… Това представя пред ума ни една поразителна истина. В победата и възвисяването на Христос до дясната ръка на Отец е включено и човечеството.

,,Влюбване без край”- 101 стр. Издателство ,,Нов живот”