ЕДНА СМАЧКАНА БАНКНОТА

На един семинар лекторът влязъл държейки 20-доларова банкнота. Размахал я високо и попитал:

– Кой иска тази банкнота?

Няколко ръце се вдигнали, но лекторът казал:

– Преди да ви я дам, трябва да направя нещо.

Той я намачкал гневно и попитал още веднъж:

– Кой все още иска тази банкнота?

Студентите продължили да вдигат ръка.

– А ако направя това?

Тогава той я запратил срещу стената, ритал я, стъпкал я няколко пъти. След това отново я вдигнал – омърляна и омачкана. Отново повторил въпроса си и отново имало вдигнати ръце.

– Никога не забравяйте това – казал лекторът. – Без значение какво правя с тази банкнота, тя все си струва 20 долара. Много често в живота ние също сме мачкани, блъскани, ритани, тъпкани, обиждани и малтретирани; въпреки това, ние продължаваме да бъдем все толкова ценни и стойностни.