ЕДНА СПЕЦИАЛНА ПОКАНА

Много настойчиво сме поканени да се върнем при Бога, Които ни чака търпеливо, за да ни приеме в Своето присъствие. Нека тези, които търсят с ревност благословението от Бога, чукат на вратата на благодатта и чакат с уверение, казвайки: “Ти Си казал, Господи, че който иска получава, че който търси намира, и че ще се отвори на тези, които хлопат.” Исус ни отправя тази покана: “Дойдете при Мене!” Каквито и да са вашите безпокойства и вашите изпитания, изложете вашето положение на Господа!

Небето е отворено за молитвите ни и ние сме поканени да се приближим “със дръзновение към Престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за помощ във време на нужда” Евр.4:16. Ние трябва да се приближаваме към Бога с вяра, т.е. като вярваме, че ще получим нещата, които сме искали.