ЕДНО С БОГА

“понеже сме части на Неговото тяло от Неговата плът и от Неговите кости.” Ефесяни 5:30

Колко огромен е контрастът между божествеността на Христос и безпомощния Младенец във Витлеемската ясла! Как да обхванем това разстояние между могъщия Бог и едно безпомощно Дете? И въпреки това, Създателят на световете, в Когото е пълнотата на Божеството, се разкрива в беззащитното бебе в яслата. Далеч по-горен от ангелите, равен на Отец по достойнство и слава – и в същото време облечен в човешка плът! Божественото и човешкото са тайнствено съчетани, и човекът става едно с Бога.