ЕДНО С БОГА

“Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.” Йоан 17:23 

Всеки истински вярващ в Христос е участник в Божественото естество и има сила, с която да превъзмогне всяко изкушение. Няма да падне под изкушения, нито ще бъде оставен да претърпи поражение. Във време на изпитания той ще изисква обещанията и с тях ще избяга от покварите и страстите в този свят.