ЕЖЕДНЕВНАТА МОЛИТВА

Ако искаме да развием характер, който Бог може да приеме, трябва да формираме правилни навици в религиозния си живот. Ежедневната молитва е съществено необходима за израстване в благодатта, и за самия духовен живот така, както временната храна за физическото ни благосъстояние. Трябва да си създадем навик да издигаме често мислите си към Бог в молитва. Ако умът ни броди, трябва да го връщаме обратно; чрез постоянно усилие накрая навика ще ни стане лесен. Не сме в безопасност дори и за момент отделени от Христос. Можем да имаме Неговото присъствие, което да ни придружава във всяка стъпка, но само чрез съблюдаване на условията които Той ни е дал.