ЕЖЕДНЕВНА ВРЪЗКА

Когато учениците помолиха Исус за наставления върху молитвата, Той започна, като каза: „Когато се молите…“ (Матей 6:5). Той просто приемаше, че учениците ще имат своето редовно време за молитва.
Това е голямо заключение, отнесено към Исусовите ученици днес. Повечето от нас казваме че нямаме време за ежедневна молитва. Но искаме ли молитвата да стане жизнена част от живота ни? Ако желаем да постигнем развитие в която и да е друга област – пиано, баскетбол, физическа подготовка – ние извършваме редовни упражнения. Хората, които гледат сериозно на нещо, винаги оставят място за него в плановете си.
Важно е да имаме редовно време за молитва, защото без редовност молитвата никога не ще стане навик. Ако искаме да живеем в Божието присъствие, трябва да затворим вратата на света и да се свържем с Бога веднъж през деня, всеки ден, без прекъсване. Необходимо е да оставим настрана другите си грижи и да се съсредоточим върху Бога, да Го гледаме, да говорим с Него, да Го слушаме, да седим тихо пред Него.

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс