ЕЖЕДНЕВНА НАСЛАДА 

“Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти. Ще се напояват от най-доброто {Еврейски: Тлъстината.} на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.” Псалми 36:7‭-‬8

Колко често пренебрегваме Господа заради компанията на хора и заради неща без стойност! Нека не смеем да позволим името Му да чезне от устните ни, а споменът за любовта Му – от сърцата ни. „Ами, това превръща Христос твърде много в човешко същество“, казва студеният, формален учител. Но Божието слово ни уверява да мислим точно по този начин. Тъкмо липсата на подобна практична, конкретна представа за Христос пречи на мнозина да имат истинска опитност в познанието на нашия Бог и Спасител. Това е причината много хора да се страхуват, да се съмняват и да скърбят. Тяхната представа за Христос и за спасителния план е бледа, далечна и объркана. Ако някога е имало време, когато хората са се нуждаели от Христовото присъствие до десницата им, то това време е сега. И когато врагът дойде внезапно, Господният Дух ще издигне знаме срещу него.

Общение с Христос – колко неописуемо ценно е то! Наша привилегия е да му се насладим, стига да го потърсим.