ЕЛАТЕ ДНЕС

“Защото Той е наш Бог, И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му, Днес, ако искате да слушате гласа Му, Не закоравявайте сърцата си…”  Псалми 95:7‭-‬8

Нека благодарим на Бога за дара на Неговия скъп Син и да се молим Той да не е умрял напразно за нас. Духът ви кани днес. Елате с цялото си сърце при Исус и изисквайте Неговото благословение.