ЕЛАТЕ ПРИ ЖИВАТА ВОДА

“И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.” Откровение 22:17

Елате при водата на живота и пийте! Не стойте встрани, оплаквайки се, че сте жадни. Водата на живота е безплатна за всички.

Хората, които се хранят с това Слово, позволявайки то да е част от всяко действие и всяка черта на характера им, израстват силни в Божията здравина. Писанието дава безсмъртен живот за душата, като усъвършенства опитността и носи радост, която ще пребъдва вечно.