„ЕЛАТЕ ПРИ МЕН“

„Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя!“(Мат.11:28)

Мнозина, които чуват тази покана, макар да копнеят за почивка, продължават да се блъскат по черната пътека, притискайки своето бреме плътно до сърцето си. Исус ги обича и желае да понесе товара им и самите тях в силните Си ръце. Той би отнел страховете и несигурността, които съсипват мира и покоя им, но е нужно първо те да дойдат при Него и да Му споделят тайните неволи на душата си.

Понякога изливаме тревогите си в човешки уши и разказваме скърбите си на тези, които не могат да ни помогнат. Пренебрегваме необходимостта да ги споделим с Исус, Който е способен да промени скръбния път с пътека на радост и мир.

Той предлага да бъде наш Приятел, да върви с нас през всички трудни житейски пътеки. Казва ни: Аз съм Господ, твоят Бог; върви с Мен и ще изпълня пътя ти със светлина. Исус, величието на Небето, предлага да бъде Придружител на всички, които идват при Него с товарите, слабостите и грижите си.

Поканата Му към нас е призив за чист, свят и щастлив живот – живот на мир и покой, на свобода и любов, на богато наследство в бъдеще, както и на безсмъртен живот. Наша е привилегията да се радваме ежедневно на спокойно, близко и щастливо пътуване с Исус.

Ще намерим покой, когато изоставим всяко себеоправдание, всяко разсъждение от себелюбива гледна точка. Пълно посвещение и приемане на Божиите пътища е тайната за идеална почивка в любовта Му. Правете точно това, което ви е казал, и бъдете уверени, че Бог ще изпълни всичко, което е обещал. Дошли ли сте при Него, отричайки се от всички заместители, от своето неверие и себеоправдание? Елате такива, каквито сте – слаби, безпомощни и готови да умрете за себе си.

Каква е обещаната почивка? Това е осъзнаването, че Бог е истинен и че никога не разочарова идващия при Него. Прощението Му е пълно и безплатно; приемането от Него означава покой за душата, почивка в Неговата любов.