Определени породи от някои видове  риби, като змиорка и скат, използват електричеството, произведено в телата им, както да се самозащитават от враговете си, така и да парализират своите жертви. Във всяко живо същество – включително и човека – има малко количество електричество. Човекът обаче не може да управлява и контролира това електричество с цел използването му за различни облаги. Гореспоменатите същества, от друга страна, имат в телата си електрически ток около 500-600 волта и те могат да го използват срещу враговете си. Нещо повече, това електричество не им влияе отрицателно.

Енергията, която използват, за да се защитават, след известно време се регенерира подобно на зареждане на батерия и електрическата сила пак е готова за използване.

Рибите не използват намиращото се  в малките им тела високоволтово електричество само с предпазна цел. Наред с подсигуряване на средства за намиране на пътя си в дълбоките тъмни води, електричеството също им помага да усещат предмети без да ги виждат. Рибите могат да изпращат сигнали, използвайки електричеството в телата си. Тези електрически сигнали се отразяват обратно, след като са попаднали на твърди предмети, и това отражение дава информация на рибата за тези предмети. По този начин рибите могат да определят дистанцията и размера на предмета.