Електроните, които се въртят непрекъснато около ядрото с невероятната скорост от 1.000 кm/ s, никога не се сблъскват помежду си. Това, че електроните, които по нищо не се различават един от друг следват различни орбити, е изключително поразително и очевидно е дело на един „съзнателен дизайн”. Въздухът, водата, планините, животните, растенията, тялото ви, столът, на който седите, с една дума всичко което виждате, докосвате и усещате, от най-лекото до най-тежкото, е съставено от атоми.  Атомите са толкова малки частици, че дори с най-силните микроскопи не е възможно да бъде забелязан нито един от тях. Диаметърът на един атом е едно на един милион от милиметъра.

Въпреки че е толкова малък, атомът притежава система, която е толкова безупречна, уникална и комплексна, че спокойно може да бъде сравнена с тази на Вселената. Всеки атом се състои от едно ядро и електрони, които се въртят в силно отдалечените от него орбити. Електроните са частици, които точно както Земята се върти около оста си като същевременно се върти и около Слънцето, се въртят около ядрото на атома. Това въртене, подобно на това на планетите, се осъществява непрекъснато и в съвършен ред по пътища наречени орбити. Но съотношението между размерите на Земята и Слънцето е много по-различно от мащаба в атома. За да направим сравнение между големината на електроните и тази на Земята нека уголемим един атом колкото размера на Земята, то тогава електронът ще бъде голям само колкото една ябълка.