ЕЛИТ

“Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.” 1Кор.10:12

В обстоятелствата на смирението, където хората са зависими от Божието поучение и ръководство, за всяка тяхна стъпка съществува една сравнителна сигурност. Но нека всеки, който има жива връзка с Бога, да се моли за хората стоящи на върха на високите кули, които поради тяхното високо положение се възприемат от другите, като че ли притежават много мъдрост. Ако тези издигнати мъже не почувстват необходимостта от опората на една ръка, която е по-силна от човешката, ако не уповават напълно на Бога, тогава техният поглед ще бъде замъглен, и като загубят опора и яснота на виждането, те накрая ще паднат.