Емоционално изцеление: принципи за възстановяване (2 част)

  • Бог не е ограничен от времето и пространството, когато лекува.
  • Въпреки че Той може да излекува незабавно и го прави, в повечето случаи това става постепенно.
  • Бог се вълнува повече от нашето израстване в дългосрочен план, отколкото от това само да се чувстваме по-добре.

Изцелението не става незабавно. Обикновено се изисква време. Божият приоритет не е просто да ни излекува, за да се чувстваме по-добре, но ни лекува, за да ни спаси. „SOZO“ е гръцка дума в Новозаветните писания, която означава да ИЗЛЕКУВАМ и да СПАСЯ. Бог прави и двете едновременно. Най-силното Му желание е нашето спасение. Той желае ние все повече да се облягаме на Него, да изграждаме по-добри връзки с хората и да усъвършенстваме характера си. Иска ние да живеем за Негова слава.

Библията може да бъде мощно средство за изцеление

  • Божието слово притежава сила. „Така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам“ (Исая 55:11).
  • Раната се дължи на преживявания. Затова лечението също трябва да бъде основано на преживявания.

Можем да използваме Библията като мощно лечебно средство, защото Божието слово има силата да лекува! Евреи 4:12: „Защото Божието слово е живо, действено [което го прави въздействащо, придаващо сила и успешно], по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа [целият човек], ставите и мозъка [най-дълбоката ни същност] и издирва помислите и намеренията на сърцето“.

Тъй като емоционалната болка е резултат от преживявания, лечението на травмата трябва да стане по същия начин. Когато се свържем с Божието слово, Той ще действа в нашите сърца, умове и души, за да ни помогне да преживеем изцелението по осезаеми начини.

Травмите водят до неправилно мислене

Травмата често води до когнитивни изкривявания под формата на неправилни схващания или лъжи, които мислим за себе си, другите, Бога и света. Поправянето на тези схващания според светлината от Божието слово донася свобода. Трябва да осъзнаем възможните когнитивни изкривявания, които замъгляват мисленето ни. Тези изкривени мисли идват от лъжите, които Божият враг внушава в сърцата ни. Като хора и грешници, ние по природа сме склонни да допускаме тези изкривявания в съзнанието си.

Йоан 8:44: „Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата“.

Обаче Библията може да ни помогне да виждаме по-ясно и да избягваме изкривяванията. Промяната на тези вярвания според светлината от Божието слово носи свобода. Йоан 8:32: „И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“.

  • Страдащите хора често нараняват другите в опитите си да защитя себе си.
  • Част от процеса на изцеление е да преценим честно себе си, да направим изповед и да се покаем.

Трябва да контролираме себе си, защото когато страдаме, ние сме склонни да нараняваме другите. Себеизпитването на нашите мисли, чувства и поведение спрямо Бога, себе си и другите може да ни помогне да открием нещата, които трябва да изповядаме, и нещата, за които трябва да се покаем.

Страдание и защитни стени

  • Страдащите хора правят всичко възможно, за да оцелеят.
  • Затова си изграждат защитни стени и по този начин живеят така, сякаш зависят само от себе си.
  • Това е форма на идолопоклонство и трябва да бъде осъзната.

Вината и срамът са обичайните странични ефекти от нашето страдание. Много от нас живеят дълго, но не и пълноценно. Полагаме всички усилия да оцелеем и да се справим с живота, но често ставаме независими и ни е трудно да се доверяваме на хората. Носи маски, които показват усмивка или весело лице, когато дълбоко вътре в себе си сме наранени и нещастни. Неспособността ни да се доверяваме на другите ни кара да разчитаме само на себе си, а това често води до егоцентричност. Трябва да осъзнаем, че това е форма на идолопоклонство, от която трябва да се освободим.

Можем да намерим утеха

Дейност: Отделете време в този момент и напишете (само за лична употреба) 5-10 причини, поради които се чувствате наранени или съкрушени. Помислете как ви влияят тези отрицателни преживявания от травма или загуба. Карат ли ви да наранявате другите или да си изграждате неправилни представи за себе си, Бога, света или другите около вас? Копнеете ли за изцеление?

 „Господ ме е помазал да благовествам на кротките,

пратил ме е да превържа съкрушените сърца,

да проглася освобождение на пленниците

и отваряне затвора на вързаните;

да проглася годината на благоволението Господне

и деня на отплатата от нашия Бог;

да утеша всички наскърбени;

да наредя за наскърбените в Сион,

да им дам венец вместо пепел,

миро на радост вместо плач,

облекло на хваление вместо унил дух“ (Исая 61:1-3).

Библията ни напомня, че Исус лекува белезите и раните! В Исая 61:1-3 виждаме невероятното преобразяване, което може да настъпи в живота ни, когато Го прием като наш лекар и позволим да ни промени с изцелителното Си докосване: ако скърбим, ще намерим утеха и покой; ако носим сивата и безжизнена пепел на преживяванията от миналото, ще намерим красота и радост; ако сърцата и душите ни са натежали от емоционалния товар на непростителността или огорчението, ще го заменим с прослава и благодарност към Бога.

Исус Христос ни казва: „Зная, че плачеш; Аз също плаках. Познавам скърбите, които таиш твърде дълбоко в себе си, за да можеш да ги споделиш с някого. Не си мисли, че си изоставен и забравен. Макар твоята болка да не предизвиква съчувствие в никое сърце на земята, погледни към Мен и ЖИВЕЙ“ (Уайт, Елън. Копнежът на вековете. София: Нов живот, 2005, с. 292).

Желаеш ли да намериш изцеление за страданието, болката и проблемите днес? Исус желае да те преобрази с изцеляващото Си докосване. Но трябва днес да пожелаеш да се разкриеш и да отвориш сърцето си пред Него. Вярваш ли, че Той може да разбере твоята болка и да те излекува? Каня те да дойдеш при Исус. Хайде да се помолим да ни излекува сега.

Автор: Катя Райнърт