ЕТО КАКВО ПРАВЯТ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНО АФРИКАНСКО ПЛЕМЕ, КОГАТО НЯКОЙ ИЗВЪРШИ ЛОША ПОСТЪПКА…

В нашия удивителен и толкова многостранен свят существуват множество разнообразни традиции. Обичаи, които ни покоряват, със своята мъдрост и позитивизъм…

Има едно африканско племе, в което хората се придържат към следната традиция.

Когато някой от племето извърши лоша постъпка, го завеждат в центъра на селото и го обкръжават с топлота в продължение на два дена, като си спомнят всичкото добро, което този човек е правил и му благодарят за това.

Те считат, че всеки човек идва на този свят добър. Всеки се нуждае от любов, щастие, мир и безопасност.

Но понякога, въпреки, че човек преследва  тези ценности, той прави грешки. Племето вижда в това сигнал – вик за помощ. Те обединяват своите усилия, за да повдигнат духа на този, който е паднал в грях. Те го насърчават в неговата истинска природа и му напомнят кой е той в действителност.