ЕФЕКТЪТ ОТ СТИМУЛАНТИТЕ

Чаят (тук не влизат билковите чайове) и кафето не хранят организма. Тяхното действие настъпва преди да е започнало храносмилането и усвояването на храната. Онова, което е симулирало сила, е било само нервна възбуда. Когато действието на възбудителните средства е преминало, неестествената сила изчезва и в резултат настъпва съответстваща на възбудата отпадналост и слабост.

Последици от постоянната употреба на подобни дразнители на нервната система са главоболието, слабостта, сърцебиенето, лошото храносмилане, треперенето и много други, защото се рушат жизнените сили. Уморените нерви се нуждаят от почивка и тишина, а не от стимулиране и претоварване. На природата е необходимо време, за да възстанови изчерпаните сили. След употреба на стимуланти за известно време човек би могъл да извършва нещо повече. Но когато от постоянното им поглъщане организмът се изтощи, става все по-трудно да се повиши енергията до желаната точка. Все по-трудно се контролира желанието за възбуждащи средства, докато волята се сломи и човек започне да смята, че вече няма никаква сила, която да спре неестественото желание. Възбуждащите средства стават все по-силни и по-силни, докато изчерпаният организъм стане неспособен да оказва съпротива.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“