ЖАБАТА И ГОРДОСТТА

Една жаба се чудела има ли начин да се спаси от студа през зимата. Двойка гъски й предложили да мигрира с тях. Само че жабата не умеела да лети.
-Ще измисля нещо – рекла. -Умът ми е невероятен.

И помолила двете гъски да й помогнат да намери здрава сламка. Всяка от тях щяла да я хване в единия край, а жабата да се вкопчи за нея с уста.

Дошло време и гъските и жабата поели на път. Много скоро прелетели над малък град и жителите наизлезли да видят невижданото зрелище. Някой попитал :
-На кого му е хрумнала тази блестяща идея? Жабата се почувствала толкова горда и толкова важна, че възкликнала :
– На мееен!

И гордостта я погубила, понеже, щом си отворила устата, се пуснала от сламката, полетяла в празното пространство и загинала.
“Животът е приказка”