Група жаби пътували през гората и две от тях паднали в дълбока дупка. Другите жаби се събрали около дупката. Когато видяли колко е дълбока дупката, те казали на двете жаби, че са мъртви. Двете жаби игнорирали коментарите и се опитвали да се измъкнат от дупката с всичка сила. Другите продължавали да им казват да спрат, защото няма смисъл. Най-накрая едната жаба обърнала внимание на това, което й казвали, и се предала. Паднала и умряла.
Другата жаба продължила да скача колкото се може по-силно. Отново групата от жаби извикала да спре болката и просто да умре. Жабата скочила още по-силно и накрая успяла. Когато излязла, другите жаби казали: “Не ни ли чу?“
Жабата обяснила, че била глуха. Тя мислила, че те я окуражавали през цялото време.