ЖАДНИ ЗА ПРАВДА

Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Матей 5:6 

Като християни ние сме сключили завет да осъществим нашите задължения и да покажем на света, че имаме тясна връзка с Бога. Така чрез благочестивите слова и дела на Своите ученици, Христос бива представян на света. Бог иска от нас съвършено послушание спрямо Неговия закон, който е израз на характера на Отца. “Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! но утвърждаваме закона” (Римляни 3:31). Този закон е ехо на Божия глас, който ни казва: “Свят и по-свят!”

Пожелайте пълнотата на Христовата благодат – да, копнейте, гладувайте и жадувайте за правдата. Имаме обещанието “И ще се изпълните…” Нека сърцата ви да се изпълнят със силен копнеж по правдата, за чиито плодове Божието слово свидетелства, че са мирът, спокойствието и сигурността завинаги.