ЖЕЛАЯ ЛИ ТОВА, ЗА КОЕТО СЕ МОЛЯ?

Едно малко дете имало лошия навик да си смуче палеца. Ро­дителите го заплашили с наказание. Вечерта, когато коленичило пред леглото си за молитва, детето казало:

  • Господи, благослови ме и направи така, че да престана да смуча пръста си!

Но в един момент то спряло, замислило се и добавило:

  • Всъщност, недей да правиш нищо, Господи, защото на мен все още много ми харесва да правя така и не ми се иска да се отказвам.

Това дете изглежда доста по-разумно от много възрастни. Действително ли желаем това, за което се молим? И ако го же­лаем, готови ли сме да подчиним своите желания на Божията воля?