ЖЕЛЕЗНИЯТ КРЪСТ

В началото на 19 век пруският крал Фридрих Вилхелги III спешно се нуждаел от пари. Толкова сериозно било положението, че той призовал жените да дадат всичкото си злато и сребро, за да бъде претопено и така да послужи на родината. Като отплата за това те получавали железен или бронзов медальон с надпис “дадох злато за желязо – 1813”. Той бил символ на това, че тези жени били пожертвали нещо скъпо за краля. Така се появил ордена на железния кръст, като белег на това, че луксът на скъпоценности и злато бил заменен за желязо на служение и саможертва.

Днес Господ търси хора, които са готови да се включат в един духовен “орден на железния кръст”. Хора, готови да вдигнат кръста си и да следват Христос, хора, готови да вложат в Христовото дело земните си богатства, дори и да не са чак толкова много или своите дарби и способности – целия си живот. На всички, които по този начин засвидетелстват своето посвещение, Той ще даде вечна корона, която никога няма да изгубят.

 

„Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.“  Матей 16:24