ЖЕЛЯЗО ЗА ОПТИМАЛНО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Нашите тела се нуждаят от желязо, за да произвеждат и използват невротрансмитерите  – химическите вещества,  пренасящи вести  от една мозъчна клетка до друга. Зависимите от желязото невротрансмитери включват допамин, серотонин и норепинефрин. Не е съвсем ясно доколко сериозно засяга тези системи липсата на желязо. Обаче нашите нарастващи познания за химията на мозъка подкрепят осигуряването на добри количества от този елемент за оптималното психично здраве. Желязото е необходимо за функцията на олигодендроцитите – клет­ките, които произвеждат изолаторната обвивка на нервните клетки. Лип­сата на този минерал може да доведе до увредена нервна изолация и до други сериозни последици, допринасящи за забавено развитие в детство­то и поведенчески затруднения.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“