ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ – УНИКАЛНО ДОПЪЛВАЩИ СЕ

Жените не са дребнички мъже, нито пък мъжете са едрички жени. Въпреки че имат много общи характеристики като членове на човешкото семейство, жените и мъжете са също и много различни в доста отношения. За да имаме добро общуване между двата пола, трябва да осъзнаваме тези различия. Това е осмото видео от семинара „Щастливи заедно“, в което разглеждам принципите за дълготраен и щастлив брачен живот. Аз съм Йорданка Дейчева, психолог.

Да бъдем едно семейство не означава, че двамата партньори губят индивидуалността си. Още в 19 век Елън Уайт твърди, че „независимо, че двама души са женени, и че са дали най-тържествена клетва пред Небето и светите ангели, и са се слели в едно цяло, всеки от тях има своя индивидуалност, която не може да бъде разрушена от брачния завет. Въпреки че са свързани един с друг, всеки от тях трябва да оказва определено влияние в света и да не са така егоистично отдадени един на друг, че да се отделят от обществото и да унищожават своята полезност и влиянието си“ (Уайт, Елън. Свидетелства върху сексуалното поведение, прелюбодейството и развода, 1993, с. 16).

Разбира се, когато говорим за характеристики на мъжете и жените, не говорим за абсолютни стойности, а за тенденции. Така че ако при някои от вас характеристиките са малко по-различни, това не означава, че нещо при вас не е наред. Тук говорим за статистика и тенденции, а всяка отделна личност е уникална и има своите отличителни особености.

Йорданка Дейчева, ydeicheva@facebible.bg