ЖИВА ВРЪЗКА С ЖИВИЯ БОГ

 “Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.”
(1 Коринтяни 3:9)

Всички е необходимо да изпитваме една жива зависимост от нашия жив Бог. А когато е налице такава жива връзка, Христос пребъдва в сърцето чрез жива вяра, а вярващият ще работи по образеца на Христовия живот. Такъв човек ще промени живота и характера си, ще говори думите които Христос говори, ще разкрива характера, който Христос изяви на света. Дори и да настъпят изпитания, всички които така свидетелстваме за Исус, не ще проявим бунтовен дух. Всеки от нас ще има случай да се сблъска с угнетение и грубост и поради това, че виждаме как бремето пада върху нас може да се изкушим да допуснем егоизма в себе си и да му дадем възможност да се прояви. Все искаме да поставим изпитанията на мястото им, но къде е то? Христос се обръща към всички обременени и изнурени: ”Елате при Мен” и какво? “Научете се от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце”. И въпреки силата на конфликта, през който трябва да преминем, ако приемем небесната истина ще имаме смирение и кротост във всяка постъпка. Скрийте се в Исуса Христа. Нашият живот и характер е скрит с Христа в Бога, затова не бива да си позволяваме страстите да управляват нашите думи или постъпки, трябва винаги да имаме Христовия пример пред себе си и да постъпваме така както би сторил Исус при подобни обстоятелства. Не бива да бъдем отмъстителни.

Имаме нужда от ясна разбиране на работата която ни предстои. Това е работа на милост и любов, работа според Христа и Неговия пример.  Човекът и божествената сила трябва да си сътрудничат. На всеки отговорност и дял в работата – това е Христовото дело. То няма нищо общо с човешките разсъждения. Човек не бива да си мисли, че единственото негово задължение е да служи на себичните си потребности. Не, има по-широко поле за работа. А кое е това поле, как да работим в него? То ще рече да бъдем съработници на Бога. Затова е толкова важно да разбираме какво означава да сме съработници на Бога.

Всички трябва да сме пропити с Христовия дух. Не можем да работим за Бога само с нашия интелект и образование. Божията благодат не се купува с пари, с красноречие или със силата на интелекта. Трябва да започваме с Бога и да прилагаме по най-добър начин знанието което притежаваме, да съзнаваме своята отговорност и да светим чрез светлината в нас на околните си. Като вършим това, ние вършим Божията работа.