ЖИВА ОПИТНОСТ

Ако имаше всред нас повече молитва, повече упражняване на жива вяра и по-малко зависимост от това – друг да направи нещо за нас, бихме отишли много по-напред от там, където сме сега в духовното си развитие. Това, от което се нуждаем е дълбоко, лично сърдечно и душевно преживяване. Тогава ще можем да казваме това, което Бог прави и как работи. Нуждаем се от жива опитност в Божиите неща и не сме спасени, ако не /освен ако/ я имаме. Някои имат добра опитност и ти разказват за нея, но когато я преценяваш, ти я виждаш като негативна опитност, защото не е в съгласие с ясното /откровено/ „Така говори Господ”.