ЖИВЕЙТЕ В ЕДИНСТВО С ХРИСТА

 “бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.”
(Ефесяни 4:32)

“И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си” (Матей 18:15). Това е пътят, по който трябва да се разрешава всяко недоразумение. Почти винаги ще избягваме възможните затруднения, когато говорим лично с провинилия се в духа на Христа. Покажете Христовата любов към брата си, като се стремите да уредите проблема. Разговаряйте в спокоен дух заедно. Нека от устата ви не излиза нито една ядовита дума. Представете въпроса по такъв начин, че да способства за намирането на най-правилния отговор. Ако той ви послуша, знайте, че сте спечелили приятел.

Независимо каква е тежестта на грешката, това не променя плана, който Бог е промислил за уреждането на недоразуменията и личните обиди. Живейте и действайте с духа Христов. Вземете предоставената ви от Бога рецепта и я дайте на болния. Нека той да се ползва от лечебното средство, което ще изцели болестта на неприязънта. Което се изисква от вас СТОРЕТЕ ГО, за да помогнете на брата си. Приемете това като длъжност и привилегия заради единството и мира в църквата, които са така скъпи на Исус. Той не иска в душите на чадата Му да има дори една неизцелена рана. Цялото небе проявява интерес от разговора между наранения и виновния за обидата. След разрешаването на проблема, помолете се заедно и Божиите ангели ще дойдат при вас с небесните благословения. При такова възстановяване на братското единство небесните дворове ликуват с музиката на радостта.

Когато съгрешилият приеме даденото свидетелство и покаже истинско покаяние, лъчите на небесната правда изпълват неговото сърце. Любовта отново свързва душите една към друга и изцелителният елей на обичта премахва раната и язвата на греховността. Святият Дух обвързва сърцата в едно.

Всички, които са обединени в християнско общение принасят молитви пред Бога и влизат в завет да вършат правда, да обичат милостта и да ходят смирено в Бога. Ако са оскърбили други, в тях продължава да действа покаянието, изповедта и желанието да възстановят разрушеното. Така болестта на обидата бива излекувана. Такива братя са изцяло решени да вършат добро един за друг, а това е изпълнение на Христовия закон.

Покаянието, изповедта, обезщетението на оскърбения – всички те са еднакво необходими. Това обаче не може да умилостиви греха, защото Бог е бил оскърбен в лицето на Неговите светии. Единствено Господ Исус може да умилостиви и изкупи греха с цената на Своята кръв, пролята заради вината на грешника. Неговата кръв очиства от всеки грях.