ЖИВЕЙ С НАДЕЖДА

 Един руски емигрант в САЩ споделя своята опитност, преживяна преди доста години. С течение на поредица неблагоприятни обстоятелства в живота му го довели до дълбока депресия и в края до пълно отчаяние. Вече не изпитвал никаква радост, всичко му се струвало безсмислено и отблъскващо, не намирал причина да се бори за каквато и да е цел. Най-после решил да сложи край на мъчението. Реката в близката гора била първата идея, която му хрумнала. Скоро пристигнал там и започнал да търси удобното място да се раздели с живота си.

На дървото до него забелязал гнездо, в което кипял живот. Две малки птички отглеждали своите новоизлюпени потомци. Родителите непрекъснато кръжели наоколо за храна, а гладните пиленца остро цвърчели и протягали нагоре главички с широко отворени човки, които никога не можело да бъдат задоволени. Изтерзаният човек спрял, за да погледа тази мила картина. Постепенно от гнездото на клона мислите му се издигнали към Бога в небето, Който сигурно имал някакъв принос за оцеляването му до момента. В крайна сметка, мислел си човекът, не всичко е чак толкова лошо. Щом все още има слънце, радост, любов, значи… може да опита и той. Още веднъж. Волята за живот отново се върнала в сърцето му.

Продължил борбата по житейския си път. Скоро се включил в семинар за изследване на Библията. Там получил голяма част от отговорите на въпросите, които го вълнували. А за останалите неотговорени той вече имал доверие в своя небесен Баща. След година настъпил моментът, в който мъжът решил да се кръсти и така да заяви пълната си принадлежност към Бога. Тогава отправил към пастора, който щял да извърши обреда, една специална молба. Досещате ли се, имал предпочитано място за този паметен момент – същата река, същия вир, където сега искал да приключи не живота въобще, а стария живот далеч от Бога и от Неговата воля.

Затова, скъпи читателю, заживей и ти с надежда, доверие и благодарност. Не се страхувай, не се съмнявай в Божията любов. Разпръсквай вяра и оптимизъм. Защото имаш всемогъщ и любвеобилен Бог в небето, Който милее за теб. Защото си благословен и с Негова помощ ще вървиш напред – час след час, стъпка след стъпка, победа след победа. Защото ще има дни на облаци и слънце, на радост и горчивина, на песен и плач, на надежда и отчаяние, но никога няма да има такива дни, в които Бог да не е до теб!

„Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара” (Исая 26:3,4).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян