ЖИВИ КАМЪНИ ЗА НЕБЕСНИЯ ХРАМ

“върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;
в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
(Ефесяни 2:21,22)”

Ако не отговорим на дадената ни светлина и не отдадем подобаващо послушание, като пазим душите си в любовта на Христа и пребъдваме в Него, онова, което би могло да бъде наше благословение ще се превърне в проклятие. Не Духът, а измамникът на човешките души, ни внушава да вярваме, че не можем да станем чисти и святи – един могъщ народ, отделен от света и обединен от любовта и единството си в Христа. Не трябва да очакваме друг дял освен такъв, какъвто бе даден на нашия Господ. Според служенето от все сърце за Христа ще бъде и силата на враждата, която сатана ще изпитва срещу нас, но Божиите чада стават по-мъдри и силни, когато против тях настъпва мъдростта и влиянието на света. В обратния случай, когато тези фактори са благоприятни за тях, Божиите служители не са така разумни и силни.

Еврейският храм бе построен от дялани камъни. Бяха необходими много време, пари и труд тези камъни да се изсекат от планинските кариери и да се подготвят така за мястото си в градежа на храма, че когато настъпеше момент да бъдат сглобени да не се чуе нито звук от брадва или трион. Камъните, които се вграждат в строежа на святия Божий храм, не се приготвят в планините на Юдея, но се добиват от народите, племената и езиците на земята. Те не са безжизнен материал, който трябва да се приготовлява с чук и длето, но представляват живи камъни, които излъчват светлина. Огромният клин на истината ги е откъснал от кариерата на света и ги е поставил в ръката на Великия Строител, Господаря на храма, който ги изглажда в Своята работилница, за да изчезнат от тях всички остри и криви места и след това издялани, резбовани и подравнени от Божията истина, изгладени и украсени те са готови да заемат мястото си в Божия духовен храм, за да станат един истински градеж на Храма Божий.

Сега ние сме в работилницата на Бога и обработката продължава в часовете на благодатното време, за да станем годни за строежа на славния храм. Сега не можем да бъдем безразлични, немарливи и небрежни. Трябва да се откажем от греха и разпнем себе си за недостатъците на нашите характери и да се надяваме, че ще станем чисти и святи, преобразени в характер по подобие на небето. Когато Христос дойде, тогава… ще бъде безвъзвратно късно да придобием свят характер. Сега е приготвителен ден, сега е времето, когато можем да премахнем недостатъците си, сега е часът, когато нашите грехове трябва да отидат предварително на съд, да бъдат изповядани, да се покаем заради тях, а след това срещу имената ни да бъде записано опрощение.