ЖИВОТВОРНА СИЛА

Много хора живеят в градовете, без да притежават никакво парче земя, обрасла в зеленина. Година след година те гледат само мръсни дворове и тесни улици, каменни зидове, тротоари и потъмнялото от прах и пушек небе. Ако биха могли да се заселят в някоя земеделска област, заобиколена от зелени ниви, гори, хълмове и потоци, под ясно небе и сред свеж, чист въздух, би им се сторило, че се намират в рая.
Отдалечени от тълпите, чувстващи се независими от тях и от техните гибелни навици, обичаи и тревоги, те биха усетили пулса на природата и биха почувствали по-осезателно Божието присъствие. Мнозина биха се научили да се уповават на Твореца. Биха чували в природата Неговия глас, който говори на сърцата им за мира и любовта Му. И тогава техните тела, души и умове биха се почувствали привлечени към изцеляващата Му животворна сила.

,,По стъпките на великия Лекар“   Издателство ,,Нов живот“