ЖИВОТЪТ

Животът е предизвикателство – посрещни го.

Животът е дар – приеми го.

Животът е приключение – осъществи го.

Животът е мъка – превъзмогвай я.

Животът е дълг – изпълни го.

Животът е тайнство – открий го.

Животът е песен – изпей я.

Животът е възможност – използвай я.

Животът е обещание – спази го.

Животът е любов – открий я.

Животът е красота – възхвали я.

Животът е истина – осъзнай я.

Животът е битка – приеми я.

Животът е загадка – разреши я.

Животът е цел – постигни я.