ЖИВОТ В МИР 

“Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.”

Филипяни 4:7

Човек, който е в мир с Бога и с ближните си, не може да бъде нещастен. В сърцето му няма завист и злото не ще намери място там. Омразата също не може да съществува в него. Сърцето, което е в хармония с Бога, е издигнато над ядовете и изпитанията в този живот.