ПРАВЕДНИЯТ С ВЯРА ЩЕ ЖИВЕЕ 

“И тъй, както сте приели Христос Исус, Господа, така и се обхождайте в Него.” (Кол.2:6).

Нашето израстване в благодатта, нашата радост и полезност – всичко това зависи от връзката ни с Христос. Именно чрез ежедневно, ежечасно общуване с Него, пребъдвайки в Него, ние растем в благодатта. Той е не само Начинателят, но и Завършителят на нашата вяра. Христос е Първият и Последният, и всичко. Той ще бъде с нас не само в началото и в края на нашия път, но във всяка стъпка от него.