ЖИВОТ В ХРИСТА

Нашият небесен Баща има хиляди начина да ни помага, които ние не познаваме. Тези, които приемат да Му служат над всичко и преди всичко, ще видят как техните трудности и недоумения изчезват.

Животът в Христа е живот на сигурност, свободен от вълнение. Той ни носи едно спокойно и трайно доверие. Надеждата ни не е във нас самите, тя е в Исус Христос. Нашата слабост е съединена с Неговата сила, нашето незнание с Неговата мъдрост, нашата немощ с Неговата мощ. Не гледайте на себе си, не се вглеждайте в своята личност, но в Спасителя. Нека нашите мисли се спират върху Неговата любов, върху красотата и съвършенството на Неговия характер. Себеотрицанието на Исус, Неговото безкрайно смирение, несравнимата Му любов – такива са темите, които трябва да бъдат предмет на нашето размишление. Да обичаме да Му подражаваме да се облегнем изцяло на Него, та Той да ни преобрази по Свое подобие.

Ако посветим живота си в служба на Бога, ние няма никога да изпаднем в безизходно положение, от което не можем да излезем. Каквито и да са обстоятелствата около нас, ние имаме един Водач, Който ни показва пътя. Каквито и да са нашите недоумения, ние имаме един Съветник. Каквато и да е нашата мъка, нашата дълбока скръб, нашата самота, ние имаме Един състрадателен Приятел. Ако в незнанието си направим погрешна стъпка, Христос ще ни привдигне. Неговият ясен и познат на сърцето ни глас се чува: “Аз Съм пътя, истината и живота”. Йоан 14:6