ЖИВОТ ЗА ДРУГИТЕ

„Също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“ (Мат.20:28)

Не трябва да живеем за себе си. Христос дойде в този свят, за да живее за другите – не за да Му служат, а за да бъде Служител. Ако се стремите да живеете като Него, то казвате на света: „Ето Човека от Голгота!“. С думи и пример водите останалите хора в пътя на правдата.

Грехът, в който се участва до най-голяма степен, и който ни отделя от Бога и създава толкова много заразяващи духовни безредици, е егоизмът. Няма завръщане при Бога, освен чрез себеотрицание. Сами не можем да сторим нищо, но чрез Божията сила сме способни да вършим добро на другите. По този начин отбягваме греха на себичността. Не е нужно да отиваме в далечни езически земи, за да изявим желанието си да посветим всичко на Бога чрез ползотворен, несебичен живот. Можем да правим това и в домашния си кръг, в църквата, сред всички, с които сме свързани и с които имаме някакви взаимоотношения. Именно в обикновените житейски пътеки трябва да се отричаме от себе си и да се покоряваме на Бога.

Апостол Павел казва: „Всеки ден умирам“ (1Кор.15:31). Ежедневното умиране за себе си в малките мигове от живота е това, което ни прави победители. Нужно е да забравим себе си, щом желаем да вършим добро на другите. При мнозина се наблюдава доброволно избрана липса на любов към другите. Вместо вярно да изпълняват своя дълг, те по-скоро търсят собствения си интерес.

Бог твърдо възлага на всички Свои последователи дълга да благославят другите със своето влияние и дела. Когато правим добро на хората, ще преживяваме сладко усещане за удовлетворение, вътрешен мир, който ще е достатъчна награда за нас. Когато сме подбудени от висшия и благороден порив да вършим добрини, ще намерим истинско щастие в многобройните житейски задължения. В небето никой няма да мисли за себе си, нито ще търси собственото си удоволствие. Там всички с чиста и истинска любов ще желаят щастието на другите около себе си. Ако искаме да се наслаждаваме на небесната общност в новата земя, трябва да се ръководим от небесните принципи още тук.