ЖИВОТ, ИЗЧИСТЕН ОТ ЛОШИ НАВИЦИ

Бог ни е дал свободата да избираме; от нас зависи да използваме тази си власт. Ние не можем да променим сърцето си, не можем да владеем мислите, влеченията и склонностите си. Не можем сами да се очистим и да се направим годни за служба на Бога. Но ние можем да ИЗБЕРЕМ да служим на Бога, можем да Му отдадем волята си. Тогава Той ще издейства в нас желанията и действията ни да бъдат според Неговата воля. По такъв начин нашето естество ще е под контрола на Христос.
Чрез правилното упражняване на волята в живота настава пълна промяна. Като се предаваме на Христовата воля, силите ни се обединяват с Божията сила. Получаваме сила отгоре, която ни дава възможност да устояваме. Всеки човек може да притежава чисто и благородно мъжество, да води живот, изчистен от лоши навици и страсти, стига да пожелае да свърже своята слаба колеблива човешка воля с вечната непроменима воля Божия.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“