ЖИВОТ КАТО НЕГО

“Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.” Йн.14:6

Христовият призив за жертвоготовност и безрезервно предаване означава по същество да разпнем личното “аз”. За да се подчиним на този принцип, трябва да имаме непоколебима вяра в Исус като наш съвършен Образец; трябва също така да разбираме съвсем ясно, че ние сме Неговите представители в света. Тези, които работят за Христа, трябва да Го следват като Негово войнство, и да живеят живота, който Той живя.