ЖИВОТ, КОЙТО ПРИНАСЯ ПЛОДОВЕ

„И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите“ (Откр. 22:2).

Плодът на дървото на живота в Едемската градина притежава свръхестествени характеристики. Да ядеш от него означаваше да живееш вечно. Неговият плод беше антипод на смъртта.

Изкупените светии, които са обичали Бога и са пазили заповедите Му на земята, ще влязат през портите на града и ще имат достъп до дървото на живота. Те ще ядат свободно от него както нашите първи родители, преди да паднат в грях. С листата на дървото на живота ще се лекуват народите. Тогава всички техни рани ще изчезнат. Болестите, болката и смъртта ще се прекратят, защото листата на дървото на живота ще ги изцелят. Тогава Исус ще погледне към страданието, което е понесъл, и ще бъде доволен, че изкупените, които са живели в страдание и мъка, които са стенели под проклятието на греха, са събрани около дървото на живота, за да ядат от неговите плодове. Тези плодове са отново достъпни за Божия народ след грехопадението на нашите първи родители. Повече няма да съществува опасността да изгубим правото да ядем от дървото на живота, защото този, който изкуси Адам и Ева, ще бъде унищожен.

Послушанието с помощта на Исус Христос дава възможност на човека да подобри характера си и да има право да яде от това дърво. Условието, за да можем да се храним от това дърво, е ясно представено в свидетелството на Исус Христос до Йоан: „Блажени са тези, които пазят заповедите Му, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града“.

Когато изкупените ядат отново от дървото на живота, ще израснат до онзи ръст на човешката раса, който ще им върне вековната слава. И последната следа от проклятието на греха ще бъде изтрита и верните служители на Христос ще се появят в „красотата на Бога, своя Господ“ – по ум, душа и тяло те ще отразяват съвършения образ на своя Бог. О, чудесно изкупление! – толкова време проповядвано, така дълго мечтано и съзерцавано с нетърпеливо очакване, но все така не напълно разбрано.