ЖИВОТ ОТ НЕПРЕСТАННИ ПОБЕДИ

“Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.”
(2 Петрово 1:11)

Господ няма да приеме работата на отделния човек, ако тя не се върши с любов, доброта и нежност. Той не ни е поставил като управници, които трябва да господаруват над Неговото наследство. Нека другите хора бъдат трогнати от Христа – така, както ние желаем да бъдем трогнати от Неговата любов.