ЖИВОТ НА СИЛА

„… трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.“ (Йоан 9:4)

Християнският живот не се основава само в проявяването на смирение, търпение, кротост и доброта. Човек може да притежава тези ценни качества, и в същото време да бъде безсилен и апатичен – почти безполезен, когато нещата станат трудни. На такъв човек му липсват позитивизъм и енергия, твърдост и сила на характера, които биха му помогнали да устоява пред злото и биха го превърнали в силен инструмент за Божието дело.

Исус е нашият пример във всичко и е ревностен и верен Работник. Той е поставил началото на Своя живот на полезност още в детството Си. На 12-годишна възраст вече върши „делото на Своя Отец“. Между 12-та и 30-та Си годишнина, преди да пристъпи към публичното Си служене, Той води живот на активно трудолюбие. Христос никога не е бил ленив. Негови са думите: „Аз трябва да върша работата на Този, Който Ме е пратил“. Страдащите хора, които идват при Него, не са отпратени, без да са облекчени страданията им. Той се запознава с всяко сърце и знае как да послужи на нуждите му. Любящи думи излизат от устните Му, за да утешава, насърчава и благославя. Великите принципи на Небесното царство са изявявани пред тълпите с толкова простички думи, че да бъдат разбрани от всеки.

Исус е тих и несебичен Служител. Не търси слава, богатства или аплодисменти, нито мисли за своето удобство и удоволствие. Не бяга от грижи и отговорности, както правят мнозина, изповядващи се за Негови последователи.

Изискванията на Христос за нашето служене се подновяват всеки ден. Колкото и пълно да е било посвещението ни при нашето обръщане, то не би ни било от полза, ако не се подновява ежедневно. Посвещение, което обгръща настоящето, е свежо, истинско и прието от Бога. Нямаме седмици и месеци на разположение; утрешният ден не е наш, защото още не сме го получили, но днес можем да работим за Исус. Днес можем да положим плановете и целите си пред Него, за да ги провери и одобри. Днес е Божия ден и вие сте наетият от Него работник.