ХРИСТОВАТА СМЪРТ ДАРЯВА ЖИВОТ

  “В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.”
(1 Йоаново 4:10)

Сатана бе заявил пред своята синагога, че нито една човешка душа няма да може да поддържа верността си към Божиите заповеди. Една спасена душа щеше да докаже лъжата на неговото твърдение. Една спасена душа щеше да покаже правдата на Божието управление. Създаден по Божий образ и подобие, човекът не трябва да се оставя на Сатана да го управлява и съсипва. Христос дойде на тази земя и чрез един живот на послушание показа, че човекът е в състояние да бъде послушен на закона. Той заличи вината, която покрива грешника, Христос облече дрехата на скръбта, за да може грешният човек да застане пред Бога, облечен в одеждата на Неговата правда.