ЖИТО ИЛИ ПЛЯВА

 

Франкис Колард, който по-късно станал мисионер, разказвал как по време на студентските си години е повярвал в Бога: “Трябваше да посетя една дама, която беше тежко болна. Тя ме прие с лъчезарна усмивка и ме помоли да изпея някоя християнска песен. На нейното внушително лице имаше нещо, като сияние, почти небесно. При това трябваше да призная, че нямаше да имам мир и радост, а само страх и отчаяние, ако бях на прага на смъртта. Няколко дни след това чух един проповедник да казва: “Ти какво си – жито или плява?” Тогава ми се струваше, че всеки гледа към мен и ме притиска да отговоря. Зарадвах се, когато часът свърши. Но моята съвест беше разбудена и аз не можех да я преспя. Потърсих възможност за усамотение и завих от болка. Четенето на Библията не ми помагаше. Чувствах се погубен. Тогава ме осени мисълта, че погубеният може да се спаси чрез Христос, само ако повярва. Какво е вярата? Да приемеш Божиите думи при условията, които Той поставя, т.е. безусловно. Направих това и дълбокият Божий мир изпълни сърцето ми!”

„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“

Матей 11:28