ЗАВЕДЕТЕ ГИ ПРИ ИСУС

Има мнозина останали без надежда. Възвърнете им слънчевата светлина. Мнозина са изгубили смелостта си. Насърчавайте ги с думи. Молете се за тях. Има такива, които се нуждаят от хляба на живота. Четете им от Божието слово. Мнозина страдат от душевна болест и до тази рана не може да се докосне никакъв земен балсам, нито пък лекар може да я излекува. Молете се за тези души, заведете ги при Исус. Разкажете им, че има балсам в Галаад, а също така и лекар.