ЗАВИНАГИ

“Няма те да построят, а друг да живее <там>. Няма те да насадят, а друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си.” Исая 65:22

Това, което ще благослови човечеството, е духовният живот. Този, който е в хармония с Бога, постоянно ще черпи от Него сила. „Бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец на небето“. Наша житейска цел трябва да бъде да работим за усъвършенстването на християнския си характер, като винаги се стремим да следваме Божията воля. Усилията, започнати тук, ще продължат през вечността. Напредъкът, постигнат тук, ще бъде наш и през бъдещия ни живот.