ЗАВИСИМИ ОТ ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ

Божиите деца не трябва да зависят от чувства и емоции. Когато се колебаят и клонят ту към надежда, ту към страх, сърцето на Христос се наранява, понеже им е дал безпогрешно доказателство за Своята любов. Цялото Небе се дава на всички, които вярват в Исус Христос като свой настоящ личен Спасител, така че никоя душа не би могла да обезчести Бога повече от това, да твърди, че вярва в истината, а да носи одежди на жалеене и съжаление, сякаш е сирак. Цялото небе е заинтересовано от нашето благополучие, а нашето притеснение и страх огорчават Светия Дух на Бога. Не трябва да се отдаваме на загриженост, която само ни коси и изтощава, но не ни помага да понесем изпитанията. . . . Всеки ден започвай със сериозна молитва, като не пропускаш да принесеш хваление и благодарност. Нека обещаем пред Бога и пред небесните ангели, че няма да безчестим Бога, като говорим думи на обезсърчение или неверие.

Битката за твоя ум (biblebg.com)